Bedre sammenhæng i indsatsen via god ledelse på tværs af organisatoriske enheder

Projekt i Væksthus 2

Formålet med projektet er at indsamle og formidle viden om hvordan chefers ledelsesadfærd kan være med til at skabe mere sammenhæng i indsatsen set fra et borgerperspektiv via forbedret tværgående samarbejde på tværs af enheder, sektorer og administrative niveauer i kommuner og regioner.

Hvis du vil vide mere:

Dorthe Storm Meier, OAO

Laura Thors Calaña, Danske Regioner

Per Møller Janniche, KL