Chefgruppen som arbejds- og opgavefællesskab

Projektet undersøger, hvad der skal til for, at samarbejdet i chefgruppen fører til en styrkelse af ledelseskæden, hvor processer, koordinering og beslutninger kan træffes til gavn for hele organisationen.

Samarbejdet mellem chefer i kommuner eller regioner er centralt for at lykkes med kerneopgaven. Dette ledelsessamarbejde er et omdrejningspunkt fx i relation til:

  • En velfungerende og sammenhængende organisation med fokus på kerneopgave og borgere
  • Det koordinerede og tværgående arbejde opad mod direktion, hospitalsledelse og politikere og ud i organisationen til ledere og medarbejdere
  • Implementeringsarbejdet, det faglige lederskab og den strategiske trækkraft i ledelseskæden

Når samarbejdet mellem chefer fungerer godt, så gavner det de processer og beslutninger, som leder frem til de resultater, man ønsker i organisationen.

Væksthus 2 står bag projektet