Det personlige lederskab

Projekt i Væksthus 1, 2 og 3

At lede handler i høj grad om evnen til at skabe følgeskab, og det får man ikke automatisk på grund af en titel. Lederen må investere sin person, hvis ledelsesopgaven skal lykkes under de uforudsigelige og for-anderlige vilkår, der kendetegner mange organisationer i dag.

Formålet med projektet er at sætte det personlige lederskab på dagsordenen og give chefer og ledere konkret inspiration til, hvordan man kan arbejde med det personlige lederskab i egen organisation.

Hvis du vil vide mere:

Camilla Blæsbjerg, Danske Regioner

Claus Herbert, KL

Frederik Iuel, Djøf

Jørgen Mosbæk, Halinspektørforeningen