Det tillidsfulde lederskab

Formålet med projektet er at klæde ledere i kommuner og regioner endnu bedre på til at arbejde med tillid som et bærende princip og en konkret adfærd i deres daglige ledelse. Projektgruppen vil interviewe ledere, der har erfaring med tillidsbaseret ledelse i praksis.

Projektet har fire mål:

  1. At identificere god praksis hos ledere, der arbejder med tillid og undersøge, hvilke forhold der har været hjælpsomme for, at de kunne komme til denne praksis.
  2. At identificere hvordan chefer og den øvrige ledelseskæde kan understøtte ledernes arbejde med tillid.
  3. At analysere og afdække udfordringer og styrkesider hos ledere og ledelses-kæden for at finde ud af, hvad der fremmer og hæmmer arbejdet med tillid i ledernes personlige lederskab og i de relationer, de leder og samarbejder i.
  4. At komme med gode råd, anbefalinger og konkrete metoder til at forstærke arbejdet med tillid som et bærende princip i udøvet ledelse.

Projektet er igangsat af Væksthus 3. Læs mere om dem og deres andre projekter her