Digital innovation - formidling af værktøjer

Projektet i Væksthus 3

Projektet er et formidlingsprojekt om ledelse af digital innovation. Projektet vil bygge videre på den publikation, som Væksthus 3 udgav i maj 2019: "Ledelse af digital innovation – Erfaringer fra fem frontløbere". Ud fra dette fundament vil projektet her omsætte og udbrede de indhentede ledererfaringer, gode råd og refleksionsspørgsmål til værktøjer, så det bliver muligt for flere ledere at lære af dem.

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektlederne:

Dorthe Storm Meier, OAO

Jan Struwe Poulsen, KL

Clemens Ørnstrup Etzerodt