Et stærkt samarbejde i Chefgruppen – udbygning

Væksthus for Ledelse har udgivet publikationen ”Stærkt samarbejde i chefgruppen” i 2022. Publikationen kommer med syv anbefalinger til det gode samarbejde i chefgruppen. For hver anbefaling, er der i publikationen oplistet en række erfaringer med, hvad der fremmer - og hvad der hæmmer - den gode udvikling.

Projektet her er en udbygning af publikationen med supplerende materiale og videreformidlingsaktiviteter der i endnu højere grad lægger op til - og understøtter - den lokale brug af publikationens pointer og refleksioner over det gode chefsamarbejde.

Væksthus 2 står bag projektet. Læs mere om Væksthus 2 her