Fællesskab om faglig ledelse

Tværgående projekt

Projektet vil undersøge, hvad der kendetegner den faglige ledelsesopgave, uanset hvilken sektor eller hvilken fagsøjle, man arbejder i. Dette vil ske i respekt for, at der er stor faglig forskel på opgaverne i de forskellige fagsøjler.

Derudover skal projektet undersøge, hvordan der i den samlede ledelseskæde - fra direktion til udførende led – kan sættes mere fokus på driften.

Projektet vil inddrage konkrete praktiske ledelseserfaringer – både i forhold til udvikling af den faglige ledelse og i forhold til, hvordan den samlede ledelseskæde kan understøtte driften og den faglige ledelse.

Hvis du vil vide mere:

Jan Olsen, KL

Henrik Casper, Danske Regioner

Mikael Wennerberg Johansen, BUPL

Tom Bjerregaard, FOA