Faglig ledelse

Projekt i væksthus 3

Dette projekt skal tydeliggøre forståelsen for behovet for faglig ledelse i dagtilbud, og det skal afdække hvordan faglig ledelse kan udøves på forskellige ledelsesniveauer. Projektet skal fremme en fælles forståelse af faglig ledelse og på sigt hæve kvaliteten af den faglige ledelse i dagtilbud.

Hvis du vil vide mere:

Jan Olsen, KL

Mikael Wennerberg Johansen, BUPL