Formidling af faglig ledelse

Projektet går på tværs af alle Væksthuse

Projektet skal formidle begreber og anbefalinger om faglig ledelse på baggrund af projektet "Fællesskab om faglig ledelse". Projektet har to hovedformål. 

  • Formidle begrebsapparat og anbefalinger
  • Udvikle redskaber til at arbejde med egen praksis både på fagligt ledelsesniveau og i ledelseskæden.