Konference: Veje til topledelse – et fokus på organisationens egne potentialer

Projektet vil gennemføre en konference, der undersøger styrker, muligheder, udfordringer og dilemmaer ved interne karriereveje frem til topledelse. Det vil være en åben dialog om emnet, og de dilemmaer der er ved interne rekrutteringer.

Konferencen vil sætte spot på følgende nøglespørgsmål:

  • Hvordan kan potentiale og talent frem mod toplederstillinger spottes, udvikles og vedligeholdes i egen organisation?
  • Hvilke styrkesider, udfordringer og dilemmaer er der ved at fremme de interne karriereveje på dette niveau?
  • Hvad findes der allerede af inspiration og praksis til konkrete udviklingsstrategier i egen organisation for at sikre en kritisk masse af topledertalent?

Samtidigt vil vi afklare, om temaet har så stor interesse og værdi for kommuner og regioner, at Væksthuset skal udforme et mere omfattende og dybdeborende projekt.

Væksthus 1 står bag projektet.