Ledelse af digital innovation

Projekt i Væksthus 3

Formålet med projektet er at inspirere og støtte lederne, når de skal udvikle en kultur og et mind-set, hvor lederne sammen med deres medarbejdere udnytter teknologiens og digitaliseringens muligheder i praksis. Fokus for projektet er ledelsesopgaven i forhold til at skabe en kultur, hvor arbejdspladsen anser teknologi og/eller digitalisering som et naturligt værktøj i værktøjskassen, når kerneopgaven udvikles. Herunder også hvordan man kommer fra ide til løsning – og ikke mindst ibrugtagen.

Det kan fx være ideer til ny eller bedre brug af teknologi, som har en direkte, positiv effekt for kerneopgaveløsningen. Det kan også være fx nye digitale løsninger, der frisætter tid/ressourcer i organisationen til fordel for løsningen af kerneopgaven.

Projektet laves i samarbejde med Center for Offentlig Innovation (COI).

Hvis du vil vide mere:                                            

Dorthe Storm Meier, OAO

Jan Struwe Poulsen, KL

Clemens Ørnstrup Etzerodt, Danske Regioner