Ledelse af digitale transformationer – et nyt fokus for topledelsen

Projekt i Væksthus 1

Formålet med projektet er at inspirere og guide topledere i deres daglige arbejde med at lede de digitale transformationer – bl.a. ved at udvikle konkrete redskaber til, hvordan man som topleder kan udvikle sit eget lederskab mod i højere grad at favne og udnytte potentialet i digitalisering.

Projektet supplerer lignende projekter under Væksthus 2 og 3. Dog stiller projektet her skarpt på topledelsens særlige rolle.