Ledelseserfaringer under corona

Baggrunden for projektet er omstillingen på de kommunale og regionale arbejdspladser under coronapandemien i foråret og efteråret 2020.

Projektet skal indsamle ledernes praksisnære erfaringer og udbrede disse på tværs af den offentlige sektor. 

Selvom det er lederne der interviewes, så er det med udgangspunkt og fokus på, at medarbejderne har været afgørende i forhold til at få det til at lykkes under corona.

Artiklerne udkommer løbende på Lederweb. Find dem her

Projektet er igangsat af Væksthus 3. Læs mere om dem og deres andre projekter her