Ledelseserfaringer under corona

Projekt i Væksthus 3

Baggrunden for projektet er omstillingen på de kommunale og regionale arbejdspladser under coronapandemien i foråret og efteråret 2020.

Projektet skal indsamle ledernes praksisnære erfaringer og udbrede disse på tværs af den offentlige sektor. Det udføres som en lederstafet, hvor en leders erfaringer sendes videre til en anden leder, som reflekterer over disse erfaringer som led i sin erfaringsopsamling osv., osv.

Selvom det er lederne der interviewes, så er det med udgangspunkt og fokus på, at medarbejderne har været afgørende i forhold til at få det til at lykkes under corona.

Hvis du vil vide mere om projektet: 

Clemens Ørnstrup Etzerodt (Danske Regioner)

Sif Johanne Aagaard (KL)

Mikael Wennerberg Johansen (BUPL)