Når chefen sætter borgeren først – en antologi

Projekt i Væksthus 2

Projektet vil sætte fokus på og arbejde med chefens mindset og de værdier, der ligger bag en adfærd i relation til at tænke borgerne ind i både indsats og handling. Hvad der skal til for reelt at ændre adfærd og sætte borgerne først; i samtaler, prioriteringer og på en måde, så det præger både daglige handlinger og mere langsigtede hensyn?

Projektet skal resultere i en antologi, der formidler en række fortællinger fra chefer, der har arbejdet bevidst med eget borgerperspektiv. Hvordan de har gjort, hvilke kampe eller dilemmaer det har givet, og hvilke midler de har fundet det effektivt at arbejde med? Der vil også være relevante ekspertbidrag og -perspektiver, der kaster lys på de forskellige dilemmaer og logikker, der er i spil.

Hvis du vil vide mere

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal

Laura Thors Calaña, Danske Regioner 

Per Møller Janniche, KL