Når reformer skal forandre – at lede processer som topledelse

Projekt i Væksthus 1

Toplederne oplever et højt tempo af nye tiltag, som kommer ude fra, og som de skal implementere. Udover at gennemføre de nye tiltag, skal de også sikre driften og stabilitet. Projektet vil her undersøge, hvad dette kræver af kompetencer og rolleforståelser hos topledelsen. Derudover vil man se på, hvordan ledelsesopgaven gribes an, og hvordan man får arbejdet med trækkræften i hele ledelseskæden. 

Projektet vil resultere i inspiration, metoder, designmodeller og konkrete råd.

Væksthus 1 står bag projektet