Podcasts: Lyt til ledelse

Projekt i Væksthus 2

Formålet med projektet er at producere podcasts, hvor et panel med praktikere, dvs. offentlige ledere fra kommuner og regioner, eksperter, forskere eller andre iagttagere af offentlig ledelse kommer med deres perspektiver, drøfter og debatterer et udvalgt ledelsesdilemma. Målet er ikke at nå frem til et endeligt svar, men at få forskellige perspektiver på et svært emne, som lederne kan tage med videre.

Du kan finde de podcasts, der er lavet her

Hvis du vil vide mere:

Claus Herbert, KL

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal

Camilla Blæsbjerg, Danske Regioner