Samspil mellem chef og direktør

Projekt i Væksthus 2

Projektet undersøger den del af chefens rolle, der handler om samspillet med det overliggende system. Hvad virker godt? Hvad er især hjælpsomt? Hvilke opmærksomheder og roller har ”den gode chef” i forhold til de overordnedes muligheder for at lykkes?

Hvis du vil vide mere:

Mette Marie Langenge, HK

Laura Thors Calaña, Danske Regioner       

Astrid Christine Jensen-Kanstrup, KL