Tilpasningsdygtig organisering og ledelse

Projekt i Væksthus 2

Et forprojekt om, hvordan man kan udnytte ledelsesressourcerne bedst muligt. Her vil det blive belyst, hvordan man kan styrke løsningen af kerneopgaven ved at tænke nye organisationsformer og bevægelighed ind over de forskellige chef- og ledelsesområder. Det skal ses som en inspirationsbuket med nye organiseringsformer og ikke en vejledning.

Hvis du vil vide mere:

Per Møller Janniche, KL

Laura Thors Calaña, Danske Regioner

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal