Topledelsens rolle og ansvar i forhold til at lede på tværs

God og effektiv service til borgerne og patienterne forudsætter ofte samarbejde og koordination mellem forskellige offentlige velfærdsproducenter og myndigheder. Vejen hertil går gennem tværgående samarbejdsstrukturer og styrings- og ledelsesindsatser, der understøtter samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Det er en vigtig toplederopgave at bringe disse forudsætninger på plads.

Erfaringerne fra COVID 19 vil være en del af projektets kontekst, og projektet vil undersøge, hvordan erfaringer og læringspunkter fra COVID 19 kan overføres til andre situationer, hvor øget tværgående koordination og samarbejde er hensigtsmæssigt. 

Projektet har til formål at undersøge, hvordan topledelsen bedst muligt kan gribe udfordringen med at lede på tværs an. Derigennem vil projektet inspirere og kvalificere andre topledere til at arbejde med denne ledelsesudfordring. Projektet vil fokusere på disse fire spørgsmål:

  1. Hvordan skabes det bedste afsæt for – gennem et bredt forankret ejerskab - at lede på tværs af myndigheder? Hvilke læringspunkter kan uddrages fra COVID-19?
  2. Hvordan understøttes det løbende samarbejde og dialog styrings- og ledelsesmæssigt?
  3. Hvilke dilemmaer opstår, når to eller flere myndigheder skal lede i fællesskab? Hvilke ledelsesformer og tilgange er mest hensigtsmæssige?
  4. Hvem i organisationen er de rette til at udvikle samarbejde (administrativt eller operativt niveau)?

Væksthus 1 står bag projektet