Om kommentarer

Det er til stor nytte for andre ledere, når du kommenterer og vurderer artikler.

Lederweb forbeholder sig retten til at fjerne kommentarer, der:

 • er skrevet i falsk navn
 • er af kommerciel karakter
 • indeholder personangreb eller er ærekrænkende
 • bryder ophavsret
 • ikke forholder sig til emnet eller fremstår useriøse
 • er uforståelige for læsere
 • indeholder personlige oplysninger som adresse, telefonnummer eller lignende

Vi ønsker ikke kommentarer med:

 • links, hvor der ikke tydeligt fremgår en sammenhæng med det indhold, der kommenteres
 • spam, som for eksempel at kopiere samme kommentar gentagne gange
 • truende, hadefuld eller racistisk indhold
 • diskrimination på køn, seksualitet eller religiøs overbevisning
 • injurier

Sådan klager du over en kommentar:

Hvis du læser en kommentar, som du synes er anstødelig eller sagen uvedkommende, så skriv til [email protected]. Lederwebs redaktion vil følgende vurdere anmeldelsen og evt. fjerne den anmeldte kommentar.