Om væksthuset

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og embedsmænd fra KL, Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og de kommunale chefforeninger samt de faglige organisationer. Gennem dialog deler parterne erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter om offentlig ledelse. Se organisationsmodel

Bestyrelsen

Væksthuset ledes af en bestyrelse, som består af politikere og topembedsmænd fra KL, Danske Regioner, de kommunale chefforeninger og de faglige organisationer. Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL, er formand for Væksthusets bestyrelse, mens Bodil Otto, formand for HK/Kommunal, er næstformand. Bestyrelsen har ansvaret for at sikre fremdriften i Væksthus for Ledelse. Se medlemmer af bestyrelsen     

Væksthus 1

Væksthus 1 består af topchefer fra kommuner og regioner samt repræsentanter fra KL, Danske Regioner samt Forhandlingsfællesskabet. Deres målgruppe er kommunaldirektører, forvaltningschefer, regionsdirektører og hospitalsdirektører. Væksthus 1 har fokus på at forbedre topchefens rammer og arbejde med ledelse af chefer og ledere. Læs mere om Væksthus 1 

Væksthus 2

Væksthus 2 består af chefer i kommuner og regioner, der har ledere under sig, samt repræsentanter fra KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Læs mere om Væksthus 2

Væksthus 3

Væksthus 3 består af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet samt institutionsledere og andre, der har medarbejdere under sig. Læs mere om Væksthus 3  

Styregruppen

Væksthus for Ledelse styres i det daglige af en styregruppe med repræsentanter fra KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. Se medlemmer af styregruppen her   

Parterne bag Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer om at styrke ledelse i kommuner og regioner.
Se alle organisationer, der står bag Væksthus for Ledelse her