Artikler om Områdeledelse

Områdeledelse er fælles ledelse på 0-6 års området, hvor der er ansat én områdeleder for en række daginstitutioner (evt. også dagplejen). De tidligere selvstændige institutioner indgår som afdelinger i områdeinstitutionen, der har én fælles områdeleder. Hver afdeling har en daglig leder, der indgår i ledelsesteam med de øvrige daglige ledere og områdelederen. Områdeinstitutionen er én institution, og afdelingerne har fælles budget. Område og institutionsleder er ikke en del af forvaltningen. Der findes forskellige varianter af områdeledelse.

Du kan på Lederweb læse mere om de nye roller områdeledelse medfører for lederne, idet ledelsesstrukturen ændres. Det sker i takt med, at både hidtidige relationer mellem lederne og fordelingen af deres opgaver ændres. Ændrede lederroller handler både om af- og tillæring – om at få flere af nogle opgaver og afgive andre. Du kan også læse om nogle af de udfordringer og muligheder områdeledelsen rummer.

Du kan også læse mere om områdeledelse i Væksthus for Ledelses publikation Ledelse af dagtilbud under forandring. • Områdeledelse
Viser 5 / 5
Ingen resultater.
 • E-kursus: Nærværende ledelse på afstand

  Hvordan opbygger du en tillidsfuld relation til medarbejdere, du sjældent ser, og hvad skal du være ekstra opmærksom på, når den meste af din kommunikation med medarbejderne ikke sker ansigt-til-ansigt? Det er nogle af de væsentlige spørgsmål og dilemmaer, når du leder på afstand. E-kurset giver dig hjælp, tips og inspiration til at lykkes på afstand.

  Læs mere
 • Ny undersøgelse: Styrket ledelse af dagtilbud

  De sidste fire år har kommuner med succes indført områdeledelse og andre nye ledelsesmodeller for dagtilbud. Ledelsen er generelt styrket, men der er stadig behov for større klarhed om rollefordelingen mellem ledelsesniveauerne. Den nye kortlægning af ledelsesmodellernes udbredelse omfatter for første gang også forholdet til de specialiserede dagtilbud, kommunerne nu har ansvaret for.

  Læs mere
 • Lederen under forandring

  Områdeledelse er en af de strukturer, der vinder frem i landets vuggestuer og børnehaver. Her kan du læse om muligheder og udfordringer ved områdeledelse.

  Læs mere
 • Ledelse af ny mening

  En ny organisering skal give mening. Ikke kun på papiret, men i den daglige praksis i forhold til løsningen af kerneopgaven. Det kræver tydelig ledelse. Læs her om, hvilke ledelsesopgaver du står foran, når du skal skabe nye meningsfulde sammenhænge mellem forskellige områder og fagprofessioner.

  Læs mere
 • Hvilken ledelsesstil skal du bruge og hvornår?

  Den ledelsesstil, der fungerer godt for nogle eller i en bestemt situation, fungerer nødvendigvis ikke altid over for andre eller på andre tidspunkter. Derfor er det vigtigt at kunne tilpasse sin ledelsesstil til omstændighederne. Læs om fordele og ulemper ved instruerende, inkluderende og coachende ledelsesstil.

  Læs mere