Artikler om Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er et sæt af ideer og metoder til at forbedre og styrke organisationer. Det handler om at få organisationer og de mennesker, der er i dem, til at fungere bedst muligt.

På denne side finder du artikler og værktøjer om blandt andet systemisk tænkning, strategi og anerkendende ledelse.

Du finder fx artikler, der handler om, hvordan du leder på tværs, hvorfor samarbejdet på tværs ofte fejler og artikler, der beskriver, hvordan du leder samskabelse. Læs også om god faglig ledelse, på strategisk ledelse, på det digitale lederskab og på artikler, der lige frem stiller spørgsmålet, om ledere helt kan undværes.

Det er også her, at du finder Lederwebs artikler om relationel koordinering, der handler om, hvor gode I er til at samarbejde om jeres kerneopgave, og du kan finde artikler, der giver dig inspiration til at styrke jeres sociale kapital.Viser 50 / 159
Ingen resultater.
 • Systemisk tænkning - at forstå systemet, mønsteret og sammenhængene

  Organisationens evne til at forandre sig i takt med omverdenen hænger sammen med det interne system, som organisationen udgør. Artiklen gennemgår den systemiske tænkning, som hjælper dig til at se sammenhængen mellem organisationen og forandringen.

  Læs mere
 • Domæneteorien - i teori og praksis

  Filosoffen Wittgenstein er ofte blevet citeret for ”mit sprogs grænse er min verdens grænse”. Med domæneteorien som værktøj kan et team eller en afdeling udvide deres sproglige grænse og herved forståelsen af hinanden. Læs denne korte, teoretiske introduktion til domæneteorien, og bliv guidet til, hvordan du kan anvende den i praksis.

  Læs mere
 • Det systemiske perspektiv

  Intet kan forstås isoleret - heller ikke de problemer du som leder skal medvirke til at løse. Den systemisk tænkende leder sørger for rum til refleksion, så problemer undersøges fra flere positioner og perspektiver.

  Læs mere
 • Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler

  Systemisk teori og metode kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer, herunder forandringer, relationer, kommunikation, samtaler mv. Her får du en introduktion til systemisk metode.

  Læs mere
 • Strategi ifølge Mintzberg

  Det kan være lidt af en jungle at finde hoved og hale i ledelseslitteraturens mange definitioner af strategibegrebet. Henry Mintzberg har skabt overblik over strategiens mange facetter med sine fem P’er. Læs om, hvad forskellen er på strategi som en plan og strategi som et mønster, og bliv klogere på, hvilken definition din organisation skal bruge i strategiarbejdet.

  Læs mere
 • 6 nye styringsparadigmer i den offentlige sektor

  Rundt om i landet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Slip anerkendelsen løs! Læs om de seks styringsparadigmer, som stiller forskellige krav til offentlige ledere.

  Læs mere
 • NPM eller/og NPG - Hvad kan de bruges til?

  I dag står vi i en økonomisk krise igen. New Public Management og New Public Governance har derfor på sin vis hver noget at bidrage med i den aktuelle styringssituation, selv om troen på markedsmekanismerne i NPM som det eneste saliggørende er ved at være aftagende.

  Læs mere
 • Få mere for mindre med relationel koordinering

  Når vi arbejder sammen og har opgavens mål for øje, leverer vi en bedre service til borgerne. Men hvordan skaber du som leder den form for samarbejde? Det løfter ledelses- og organisationskonsulent Bo Vestergaard sløret for her.

  Læs mere
 • Guide til social kapital

  Mellem medarbejderne ligger nogle oversete ressourcer. Det drejer sig om social kapital, der er et særligt perspektiv til at finde kilder til højere produktivitet, men som ofte overses. Få en introduktion til social kapital, dets nøglebegreber og bliv guidet videre til mere viden og værktøjer, der kan styrke jeres sociale kapital.

  Læs mere
 • 10 bud til at lede relationer

  Relationel koordinering - evnen til at samarbejde - påvirker produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde, lyder det fra den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell. Læs om relationel koordinering og se de 10 bud du skal følge for at skabe relationer.

  Læs mere
 • Hvad er værdibaseret ledelse?

  Indførelsen af et klart formuleret værdigrundlag har i mange organisationer været svaret på at få skabt en fleksibel styringsramme, der åbner mulighed for løsninger afstemt efter konkrete situationer

  Læs mere
 • SWOT: Få styr på styrker og svagheder

  Med en SWOT-analyse lægger du strategien ved at finde styrker og muligheder som kan imødegår svagheder og trusler

  Læs mere
 • Kulturanalyse

  Hvordan får jeg som leder kontrol over de faktorer, der påvirker vores kultur?

  Læs mere
 • Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource

  Forestil dig hvilke positive ringe i vandet det ville give, hvis jeres kultur var præget af et sprog, der fokuserede på det der virker, det positive, det mulige – det der gav mening og energi.

  Læs mere
 • BIKVA-Modellen

  En metode til at evaluere kvalitet med udgangspunkt i brugernes viden.

  Læs mere
 • Efter værdibaseret ledelse

  Værdibaseret ledelse er et meget udbredt ledelseskoncept i Danmark, men i mange virksomheder har indførelsen af værdibaseret ledelse ikke ændret afgørende på den måde virksomheder organiseres og ledes på. Værdibaseret ledelse er i mange tilfælde blot blevet til en ny, lidt blødere, form for styring. Læs her, om teoretiske bidrag, der kan belyse hvorfor og hvordan værdibaseret ledelse kan videreudvikles.

  Læs mere
 • Anerkendelse der virker

  Anerkendelse bliver hurtigt til tomme floskler, hvis lederen roser til højre og venstre. Få 5 råd om, hvordan du anerkender, så du undgår, at din anerkendelse bliver til underkendelse.

  Læs mere
 • Anerkendende strategiprocesser

  I takt med at mange ledere i det offentlige har fået helt selvstændigt drifts- og resultatansvar for eget ledelsesområde, stiger behovet for ledelsesredskaber, som på en enkel og kraftfuld måde skaber både overblik og retning i den organisation, man er leder for.

  Læs mere
 • Hvad er organisationsudvikling?

  Organisationsudvikling er en gennemgribende forbedring af samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformer i en organisation. Den iværksættes af topledelsen og gennemføres af alle lag i organisationen.

  Læs mere
 • Ledelse er at vælge flere veje uden at fare vild

  Mere for mindre, bedre og billigere, nulvækst og kvalitetsløft. Offentlige ledere bliver kastet rundt mellem tilsyneladende uløselige paradokser. De står med ansvaret for både at blæse og have mel i munden. Læs her, hvordan du navigerer i paradoksernes verden uden at blive kvalt.

  Læs mere
 • Målstyring - Er det umagen værd?

  Hvorfor skal man overhovedet overveje at arbejde med målstyring? For nogle organisationer er det naturligt at arbejde med målstyring, mens det andre steder direkte er en kulturel overskridelse at arbejde med tydelige, konkrete, målbare mål – og følge op på disse.

  Læs mere
 • Kognitive kort giver succesfuld implementering

  Enhver organisation, der investerer store summer i et nyt tiltag, bør spørge sig selv, hvordan implementeringen skal forløbe. En stor del af vejen til succes ved et nyt tiltag ligger nemlig i en succesfuld implementering, hvor medarbejderne skaber mening om tiltaget og ser værdien af det. Selv med denne viden, kan det dog være svært at gennemskue, hvordan implementeringen skal ske. Det er her, ledere kan drage nytte af kognitive kort.

  Læs mere
 • 7 trin til at lede relationel koordinering

  Det er ikke nok, at medarbejderne er dygtige til deres fag, hvis de ikke kan samarbejde. Her får du en introduktion til, hvordan du styrker den relationelle koordinering og dermed samarbejdet på tværs.

  Læs mere
 • Hvad er ledelse af samskabelse?

  Samskabelse er betegnelsen for en ny måde at løse tidens samfundsproblemer. Forestillingen om den offentlige sektor som bureaukratisk myndighed og en konkurrenceudsat serviceleverandør viger for et ønske om at gøre den til et mødested, hvor politikere, administratorer, medarbejdere, borgere, frivillige og virksomheder samarbejder om at sætte mål, klare fælles opgaver og løse komplekse samfundsproblemer. Læs mere om, hvad samskabelse er, og hvad det betyder for dig som leder.

  Læs mere
 • Kurt Klaudi Klausen: Led strategisk med 3 F’er

  Strategi handler om, hvordan man bringer organisationen sikkert ind i fremtiden. Men, hvordan gør man det, når man ikke ved, hvad fremtiden bringer? Professor Kurt Klaudi Klausen giver sit bud på, hvordan du med de 3 F'er kan skyde dig ind på, hvad fremtiden har i vente.

  Læs mere
 • Fri os fra kerneopgaven

  At få defineret kerneopgaven skulle give retning og være et grundlag for at prioritere opgaverne. Men hvis du er leder af fagprofessionelle, duer det ikke at tale om kerneopgaven. Læs her, hvorfor og få råd om, hvad du i stedet skal gøre.

  Læs mere
 • Tjekliste til den gode udviklingsplan

  En god udviklingsplan tager tid og kræfter. Her får du konkrete forslag til at systematisere processen.

  Læs mere
 • Giv plads til selvledelse

  Normalt forbindes strategi med topledelse. Men i den moderne organisation med selvledende medarbejdere, skal strategien bruges og formes aktivt af medarbejderne. Lederen skal derfor tage tre skridt for at blive en dygtig leder af selvledende medarbejdere, viser ny forskning.

  Læs mere
 • Kinesisk krigsgeneral giver 11 råd til din ledelse

  Sammensæt et stærkt team, vær beslutsom og byg ikke broen mens du går på den. Selvom rådende blev givet af en kinesisk general for mere end 2.500 år siden, så lader ledere i dag sig stadig inspirere. Business Insider har samlet et udpluk af den kinesiske Sun Tzus guldkorn.

  Læs mere
 • Brainstorm

  Få alles umiddelbare ideer, overvejelser og spørgsmål på bordet med en brainstorm.

  Læs mere
 • Derfor går ledere og strategier i hver sin retning

  En strategi behandles normalt som en plan, der skaber fælles retning i en organisation. Det er dog langt fra altid virkeligheden, at strategien oversættes ens blandt ledere i organisationen. Løsningen er ikke at lave en bedre strategi for organisationen, men at være mere opmærksom på, hvordan den læses og oversættes af lederen.

  Læs mere
 • Derfor falder jeres strategi til jorden

  Alt for ofte ender strategiudvikling med floskler på papirfarverige plakater, mens medarbejderne gør som de plejer, og de ønskede resultater udebliver. Forklaringen findes i de forestillinger om både organisation og medarbejdere, som de fleste ledere bærer rundt på. Læs her, hvordan du skaber og udmønter en strategi, der virker.

  Læs mere
 • Advarsel: 5 kendetegn ved et usundt samarbejde

  Mange forbinder relationelt lederskab med noget"blødt” og konsensusorienteret. Det er forkert. Som leder skal du have et knivskarpt fokus på produktive relationer; samarbejdet skal levere hårde resultater. Læs, hvordan du spotter et usundt samarbejde og, hvordan du styrker det med relationel koordinering.

  Læs mere
 • Offentlig ledelse er i et vadested

  Professor Jacob Torfing giver her sit bud på den største udfordring for offentlige ledere de kommende år: Innovation og overgangen fra New Public Management til New Public Governance. En ledelsesudfordring, som er uløseligt forbundet med det igangværende paradigmeskift i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • Få dine medarbejdere til at dele mere viden

  Medarbejdere deler helst viden med de kollegaer, som de kender og kan lide, viser forskning. Det er umiddelbart genkendeligt, men ikke gavnligt i et ledelsesmæssigt perspektiv. Her er fem råd om, hvordan du øger vidensdeling gennem din ledelse.

  Læs mere
 • Når afdelingen trænger til en fælles debat

  Open Space er en ny mødeform og arbejdsmetode til organisationsudvikling.

  Læs mere
 • Sådan styrker du den sociale kapital

  Forskning viser, en klar sammenhæng mellem social kapital og virksomheders performance. Men hvad er social kapital? Og hvordan kan du som leder opbygge og vedligeholde social kapital på din arbejdsplads?

  Læs mere
 • Undgå at strategien forbliver fine ord på et papir

  Topledelsen bruger fire måneder på at formulere den nye strategi. Fire dages workshop med de mellemledere, der skal oversætte og implementere strategien, og fire timers stormøde til at formidle budskabet til medarbejderne i fronten. Det er karikaturen på en typisk strategiproces. Formentlig er det også derfor, at mange strategier forbliver fine ord på papir. Sådan behøver det ikke at være. Læs her, hvordan I kan skabe en alternativ strategiproces, hvor implementeringen lykkes.

  Læs mere
 • Kerneopgave - 3 eksempler fra praksis

  Kerneopgaven kan konkretisere det fælles formål, sætte fokus på borgernes behov, være et pejlemærke under forandringer eller understøtte og udfordre stærke professioner. Få her tre arbejdspladsers bud på deres kerneopgave, og hvad de bruger den til.

  Læs mere
 • Tillid er nøglen til reformer

  Alternativet til ineffektive ledelsesstile i den offentlige sektor er tillid. Begrebet kan ligefrem reformere sektoren, hvis ledere formår at koble tillid til ledelse.

  Læs mere
 • Sådan gør du kerneopgaven til en del af jeres kultur

  Alle taler om kerneopgaven. Men knap så mange har integreret den i organisationens kultur. Læs her om kerneopgavens fire niveauer, og hvordan du når til fjerde niveau, hvor den er fuldt integreret i organisationens kultur.

  Læs mere
 • Da kerneopgaven fik corona

  Kerneopgaven har fået corona, og dét kan den komme styrket ud af. Du har nu en unik mulighed for at fokusere, forankre og forandre kerneopgaven. Det er ikke alt, der er kerneopgaven. Det har krisen tydeliggjort - og det skal du handle på som leder.

  Læs mere
 • Faciliter og styrk samarbejdet

  Facilitering er en værktøjskasse og en ledelsestilgang, der kan skabe en stærk samarbejdskultur blandt dine medarbejdere. Den faciliterende leder engagerer og ansvarliggør sit hold og får det bedste frem i medarbejderne. Få inspiration til, hvordan du bliver mere faciliterende.

  Læs mere
 • Kan ledere undværes?

  Hvad har organisationer uden ledere, men med masser af ledelse at byde på? Svaret er: Selvstyrende teams, et formål fremfor bundlinje, og en integration af de emotionelle, intuitive og spirituelle sider af mennesket. Sådan lyder opskriften på belgieren Frederic Laloux's bud på fremtidens organisation.

  Læs mere
 • Sammenhængskraft - i virkeligheden

  Ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse slår fast, at det giver god mening at øge sammenhængskraften i kommunen eller regionen. Fordelene er mange og indlysende – det giver fx både større effektivitet, øget overblik, beslutningskraft og motivation. Men hvordan er det lige, man gør det?

  Læs mere
 • 5 greb der styrker jeres succes med strategien

  Vil du give liv til din strategi? En ny publikation fra Væksthus for Ledelse giver inspiration til nye måder at arbejde med implementering og sikre strategien større chance for succes.

  Læs mere
 • Derfor skal du bruge styrkebaseret ledelse

  Det kræver en særlig leder eller måske en særlig ledelsesstil at håndtere de udfordringer, den moderne verden stiller. Læs her, hvorfor du skal bruge styrkebaseret ledelse til at lede din organisationen igennem de udfordringer en moderne verden stiller.

  Læs mere
 • Sådan skruer du op for den sociale kapital i teamet

  Mange projekter er kendetegnet ved et højt konfliktniveau, som projektlederen kan minimere ved at styrke den sociale kapital. Læs om, hvordan du tilfører tillid, retfærdighed og brobyggende kommunikation i dit projektteam.

  Læs mere