Artikler om Organisering af arbejdet

Praktisk organisering af arbejdet handler om at udnytte de givne ressourcer bedst muligt. Det er en løbende proces, der kan bestå af en løbende optimering af arbejdsgange og/eller egentlige effektiviseringsprojekter.

På Lederweb finder du bl.a. artikler om, hvordan du sætter medarbejderne fri uden at miste styringen. Du kan læse om, hvordan I samarbejder effektivt om kerneopgaven ved ledelse med relationel koordinering, og du kan finde en oversigt over, hvornår du med fordel kan uddelegere en opgave. Du kan også læse, hvordan du håndterer de ineffektive medarbejdere, og du kan blive klogere på, hvordan du gør jeres møder mere effektive.

Her finder du en samlet oversigt med viden og værktøjer til at forbedre og effektivisere organisering af det daglige arbejde. Læs blandt andet om Lean, mødeledelse og meget mere. Du kan også finde relevant viden i flere af Væksthusets publikationer: Fx Relationel koordinering og Ledelse af frivillige.Viser 50 / 58
Ingen resultater.
 • Lean forklaret for sjuskehoveder

  Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Men hvordan fungerer det så egentlig, og hvad skal man helt konkret gøre, hvis man vil bruge lean i sin forretning?

  Læs mere
 • 7 bud til mere effektive møder

  Møder kan ses som den lim, der holder organisationer sammen. Alligevel har de fleste en oplevelse af, at der bruges for meget tid på for lange og ustrukturerede møder. Bliv guidet til, hvordan du skaber bedre møder og bedre mødeledelse.

  Læs mere
 • Sådan håndterer du den ineffektive medarbejder

  Ineffektive medarbejdere belaster lønbudgettet og kan have en negativ påvirkning på kollegerne. Men hvad stiller man som leder op, når en medarbejder præsterer for lidt? Her får du råd om, hvordan du håndterer og hjælper en ineffektiv medarbejder.

  Læs mere
 • 10 grunde til, at du aldrig skal holde et møde igen

  Hvert år bliver der spildt millioner af kroner, millioner af timer og millioner af menneskers energi på møder. Her har du 10 gode grunde til at skære ned på møderne – eller undgå dem helt. Gør alle møder frivillige. That should do the trick.

  Læs mere
 • Stram op på mødekulturen og få større effektivitet og arbejdsglæde

  Møder uden mål, møder af gammel vane, møder med overskredne tidsrammer og med beslutninger, der aldrig følges op. De fleste ledere har oplevet frustrationen af for mange møder uden mening. Få råd til, hvordan du skaber bedre mødekultur i din organisation eller afdeling.

  Læs mere
 • Hvorfor distribueret ledelse?

  Det er ofte dine medarbejdere, der styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer, men det er stadig dit ansvar, at opgaverne bliver løst. Du skal have indsigt i, hvad der sker i organisationen for at kunne træffe de rigtige beslutninger om organisationens overordnede mål og strategi. Læs om, hvordan du sikrer dette med distribueret ledelse.

  Læs mere
 • Sådan kommer du i gang med social kapital

  Ledere tøver med at lede ud fra social kapital, selvom metoden øger præstationer med 30-40 procent, sænker sygefravær og forbedrer arbejdsmiljø. Der er også en række forudsætninger, der skal være på plads, før metoden virker. Kom godt i gang ved at læse om dem her.

  Læs mere
 • Sådan leder du efter kerneopgaven

  Den store bevågenhed på kerneopgaven er glædelig og til gavn for borgerne. Men den får først effekt, når du og dine lederkollegaer arbejder strategisk og langsigtet med kvalificering og prioritering af kerneopgaven.

  Læs mere
 • Selvledelse – hvem har ansvaret og hvor går grænsen?

  Selvledelse skal designes, så det ikke bliver en katalysator for psykisk mistrivsel, men snarere en praksis, der gavner medarbejderen, lederen og organisationen. Læs, hvordan du gør her.

  Læs mere
 • Det succesfulde møde står på 3 ben

  Effektivt, meningsfuldt og værdiskabende. Det kendetegner et succesfuldt møde. Men for at kunne opfylde alle tre kriterier kræver det, at man går fra traditionel mødeledelse til mødefacilitering. Artiklen guider til det succesfulde møde gennem fokus på forberedelse, facilitering og opfølgning.

  Læs mere
 • Tilfredse medarbejdere er ikke målet

  Tilfredse medarbejdere må aldrig være målet. De er derimod middel til realisering af arbejdspladsens kerneopgave – og den er ofte uudtalt. Der er store gevinster at hente, hvis ledere betragter medarbejderen som middel til målet og får sat ord på, hvad der i det hele taget er kerneopgaven.

  Læs mere
 • 7 måder du styrker den relationelle koordinering

  Fælles mål, gensidig respekt og konstruktiv kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. I en ny publikation om relationel koordinering giver Væksthus for Ledelse anvisninger til, hvordan du styrker samarbejdet i egen organisation til gavn for kerneopgaven.

  Læs mere
 • Lær at sige nej

  Det kan være svært at sige fra, når en kollega, medarbejder eller chef beder om hjælp til at løse en opgave. Men som leder skal du kunne sige nej, så du ikke bruger din tid på de forkerte opgaver. Her får du ni gode råd om, hvordan du kan lære at sige fra på en god måde.

  Læs mere
 • Vejen til succes som leder af fagprofessionelle

  Nogle ledere har ikke den samme faglige indsigt, som deres medarbejdere har. Det gør ledelsesopgaven særlig. Ny pjece giver fem anbefalinger til, hvad du som leder af fagprofessionelle skal være opmærksom på for at lykkes.

  Læs mere
 • Når pauser tager overhånd

  Alle har brug for pauser på arbejdet. Men pauserne kan godt blive for hyppige og for lange. Det resulterer i tidsmangel og utilfredse medarbejdere. Læs, hvordan du som leder skaber den rigtige pausekultur.

  Læs mere
 • Vær ikke bange for at sætte rammer

  Det er afgørende for for et produktivt arbejdsmiljø, at lederen tør at sætte rammer for arbejdet. Men grænsen mellem at sætte rammer og blive opfattet som aggressiv kan være hårfin. Her er kunsten at tydeliggøre retningslinjerne på en anerkendende måde og sørge for at give konkret feedback.

  Læs mere
 • Er jeres MED-system en Ferrari, der kører som en Fiat?

  MED-systemet skal tilføre værdi og give mening. Men desværre bliver det mange steder betragtet som spild af tid, fordi MED-møderne bliver en forudsigelig scene for magtkampe, der ikke ændrer ved noget. Få her et servicetjek af jeres MED-udvalg og et forslag til, hvordan I kan revitalisere MED.

  Læs mere
 • Afliv brainstorming og få bedre ideer

  Pinlig tavshed, medarbejdere der kigger væk og det whiteboard, hvor du med store bogstaver har skrevet ”Gode ideer:” er tomt. Brainstorming er ikke altid den bedste metode til at få ideer i spil. Læs her, hvad du ellers kan gøre for at få medarbejdernes ideer på banen.

  Læs mere
 • 5 råd: Kom godt tilbage efter ferien

  Nu skal du igen vågne til lyden af vækkeuret, madpakkerne skal smøres og indholdet i din indbakke leder ikke tankerne hen på Jussi Adler-Olsens nyeste krimi. Ferien er slut, og nu venter hverdagen. Her får du fem råd om at komme godt tilbage efter ferien.

  Læs mere
 • E-mail-kultur på 2 minutter

  Der er sagt og skrevet meget om, hvordan man skriver gode e-mails. Men her er den helt korte version. Den fylder 414 ord (ekskl. "boksen") og tager højst 2 minutter at læse, og du kan lære det til i morgen.

  Læs mere
 • 5 råd om at vælge den rigtige konsulent

  Konsulenter er nemme at elske og hade efter humør og temperament. Men mange offentlige organisationer har brug for ekstern hjælp, når der skal gennemføres nye tiltag. For at undgå de negative oplevelser, får du her fem råd om at (fra)vælge en konsulent professionelt.

  Læs mere
 • Sådan skaber du flow på arbejdspladsen

  Stieg Larsson forvandlede over 1 mio. danskeres liv til en krimi. Som læser blev man grebet af spænding og tiden forsvandt. Når du bliver grebet af det du laver, så føler du, at du har ramt en helt speciel tilstand. Men tilstanden findes på formel - fænomenet hedder ”flow”.

  Læs mere
 • Kom bevidstløse møder til livs

  Hvis du vil gøre jeres møder bedre, skal I holde et møde om møderne. Sådan lyder et af rådene. Få 6 råd om, hvordan I undgår bevidstløse møder.

  Læs mere
 • Bliv navigatør i dit eget liv

  Mange ledere har svært ved at håndtere det såkaldte grænseløse arbejde, og det resulterer desværre ofte i stress. Det grænseløse arbejde kræver ironisk nok, at vi bliver endnu bedre til at sætte grænser. Vi skal lære balancen mellem at præsetere og restituere. Opskriften på en kur er en navigationsmanual, der giver bedre organisering og struktur. Læs videre og lær grundprincipperne i at navigere dit liv.

  Læs mere
 • Møder med mening

  Drop berøringsangsten i forhold til at styre, brug uenighed konstruktivt og hold fokus på løsninger – og gør måske endda deltagelsen frivillig – hvis møderne skal blive produktive.

  Læs mere
 • 7 tips: Sådan undgår du kedelige møder

  Mange beklager sig over møder, og bemærkninger som ”vi har for mange møder”, ”de er spild af tid” eller ”vi får ikke udrettet noget” høres tit. Læs her, om syv tips, der kan hjælpe dig med at gøre de møder, du indkalder til, mere interessante.

  Læs mere
 • 7 tips: Sådan forbedrer I jeres mødekultur

  Brainstorm i stilhed, tegn mere og benyt to-styks-pizza-reglen. Det er nogle af de tips, der hjælper jer til mere effektive møder. Få her tips til en bedre og mere effektiv mødekultur.

  Læs mere
 • Mødeformen skal gentænkes hver gang

  Møder kan være inspirerende eller irriterende – eller i værste fald ligegyldige. Men faktum er, at vi holder rigtig mange af dem. Møder kræver en bevidst indsats for at lykkes. Få en guide til hvordan du får luget ud i de værste mødedræbere og skaber en effektiv mødekultur.

  Læs mere
 • 3 årsager til at du uddelegerer for lidt

  Det er en myte, at lederens personlighed gør, at hun ikke uddelegerer. Årsagen er typisk ydre omstændigheder som et for lille ledelsesrum og for få medarbejdere. Læs om årsagerne til, at mange ledere har svært ved at uddelegere og om, hvordan du bliver bedre til at slippe opgaverne.

  Læs mere
 • Work out louder

  Videndeling og innovation på tværs af afdelinger er vanskelig, når fokus udelukkende er på at løse sine egne opgaver og arbejdspladserne er inddelt i teams, arbejdsområder og stillinger. En måde at øge videndelingen på, er, at ”work out louder” og samtidig holde fast i den måde, organisationen fungerer på i dag. Få her råd om hvordan.

  Læs mere
 • Hvad kan kollektiv ledelse bruges til i dag?

  Ledere er udråbt til svaret på stort set alle problemer og udfordringer i den offentlige sektor. Men der er grænser for, hvad selv den bedste leder kan udrette alene. Det kræver kollektiv ledelse, lyder det fra lektor fra Syddansk Univsersitet, der her givet sit bud på, hvordan kollektiv ledelse kan bruges i dag.

  Læs mere
 • Rust dine medarbejdere til dit fravær

  Hvad enten det er ferie, kursus eller en lederuddannelse, som holder dig væk fra arbejdspladsen, kræver det forberedelse. Få 5 råd om, hvordan du ruster dine medarbejdere til dit fravær.

  Læs mere
 • 6 misforståelser om uddelegering

  Uddelegering af opgaver er en situation, som giver mange ledere hovedbrud. Når du bøvler med denne del af din ledergerning resulterer det i, at du selv får alt for travlt, mens dine medarbejdere savner udfordringer. Læs her om, hvordan du bliver tryg ved at uddelegere.

  Læs mere
 • Ledelse på tværs: Tænk stort, start småt

  Hvis du vil styrke det tværgående samarbejde, skal du undgå store altomfavnende løsninger. Det er langt mere effektivt at satse på små veldefinerede succeser. Læs mere om, hvordan du gør det, her.

  Læs mere
 • 4 tips til at undgå at arbejde i weekenden

  Du har brug for hvile og restitution for at kunne levere dit bedste. Det kræver ikke kun en god planlægning af dit arbejde. Du skal også planlægge din fritid. Læs, hvordan du undgår, at arbejdet fylder, når du har fri.

  Læs mere
 • Flyt jer for at tænke nyt

  Lederteamet, personalegruppen eller afdelingen har gavn af fordybelse indimellem, og det er dig som leder, der skal skabe rammerne for det. Her kan fem principper hjælpe dig til at planlægge et arrangement, der skaber fordybelse, så I kan løse en hårdknude eller tænke nyt.

  Læs mere
 • Stab og linje – hvorfor skal det være så bøvlet?

  ”De har ingen respekt for vores tid, de omgør beslutninger i tide og utide, og de skaber kun meget lidt værdi”, lyder anken fra linjen. ”De er nogle forstokkede anarkister, som suboptimerer og mangler blik for helheden”, skyder staben tilbage. Mange organisationer er skueplads for forbitrede spændinger mellem stabs- og linjemedarbejdere. Hvad er op og ned i det komplekse samspil mellem stab og linje? Læs med her og få forslag til ruter frem mod et bedre samarbejde mellem stab og linje.

  Læs mere
 • Lederen under forandring

  Områdeledelse er en af de strukturer, der vinder frem i landets vuggestuer og børnehaver. Her kan du læse om muligheder og udfordringer ved områdeledelse.

  Læs mere
 • Sådan forkorter du dine møder

  Er dine møder plaget af krussedulle-tegninger, åndsfraværende blikke og diskrete gab? Møder kan være idéfyldte, håndgribelige og effektive eller langvarige, energidræbende og ufokuserede. Hvis dine møder har en tendens til at være mere tidsrøvende end konstruktive, så læs hvordan du kan ruske op i mødekulturen.

  Læs mere
 • De sidste år som leder

  Spændende arbejdsopgaver, et godt netværk og påskønnelse fra medarbejderne er nogle af de faktorer, der motiverer erfarne ledere til at blive længere på arbejdsmarkedet. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse fortæller, hvorfor og hvordan, man motiverer og fastholder de erfarne ledere til at blive.

  Læs mere
 • Er I for mange til mødet?

  I er for mange til mødet, hvis I ikke kan blive mætte af to familiepizzaer. Få her vigtig viden om, hvorfor du skal være opmærksom på fordele og ulemper ved forskellige antal deltagere, når I samles til et møde.

  Læs mere
 • 5 regler: Sådan engagerer du deltagerne på dine virtuelle møder

  Det er svært at fange og fastholde folks opmærksomhed til møder, og når mødedeltagerne ikke er i samme rum, bliver opgaven endnu vanskeligere. Det første minut er afgørende for om det lykkes. Her får du fem regler, der kan hjælpe dig til at engagere deltagerne på dine virtuelle møder.

  Læs mere
 • Når selvgjort ikke er velgjort

  I en hverdag med bunker af opgaver er det nemt at ’parkere’ de uoverskuelige af slagsen eller at ’klare ærterne’ selv. Men gør du det, giver du dig selv mere overarbejde og unødvendig frustration. Læs her, hvordan du involverer dine medarbejdere og kommer lettere i gang med de presserende opgaver.

  Læs mere
 • 3 psykologiske behov der afgør om medarbejderne trives

  Nogen kom hjem til det forjættede land, da de mødte fysisk op på arbejde igen, men for andre føles det som et ærgerligt tab af frihed at forlade det hjemlige arbejdsliv. Læs her, hvordan du kan håndtere reboarding i din organisation.

  Læs mere
 • Hvornår skal du uddelegere en opgave?

  Her er en oversigt, der viser, hvornår du med fordel kan uddelegere en opgave.

  Læs mere
 • Tværgående ledelse: Du skal blande dig

  For at lykkes med de sammenhængende indsatser om at sætte borgeren først, skal der udvikles en ledelseskultur, hvor det er naturligt at blande sig i en anden leders domæne. Få her tre konkrete råd om, hvordan du med tværgående ledelse sætter borgeren først.

  Læs mere
 • Tre udfordringer for leanledere i det offentlige

  Leanlederen i det offentlige har budgetsystemet som modspiller, når lederen skal motivere medarbejdere til at effektivisere. Værdistrømsforståelse og målinger udgør to andre udfordringer for leanledere i det offentlige. Læs her hvordan du tackler de udfordringer og opgaver på vejen mod succes med lean.

  Læs mere
 • 6 råd til ledelse af et stærkt hybridt samarbejde

  Det fungerer ikke, hvis du bare siger ”nu arbejder vi hjemmefra, og det er ok med 1-2 dage om ugen, og så har vi styr på vores hybride samarbejde”. Der skal mere dialog, fælles redskaber og fælles fokus til. Ellers risikerer du dårlige hybride møder, tab af videndeling og tab af sammenhængskraft i teamet. Læs her, hvordan du leder det hybride samarbejde.

  Læs mere
 • Styrk læringen med dialog

  På trods af mange spændende og lærerige kurser og konferencer, har de fleste af os svært ved at omsætte de kloge ord til praksis i hverdagen. Få råd til, hvordan du kan styrke læring og engagement til større arrangementer gennem dialog og netværksdannelse.

  Læs mere