Motivation - den overraskende sandhed om hvad der motiverer os

Første del handler om manglerne ved vores system, baseret på belønning og straf, og foreslår en ny måde at opfatte motivation på. David H. Pink undersøger, hvordan det fremherskende syn på motivation bliver uforeneligt med mange aspekter af nutidens erhvervsliv og privatliv og afslører de syv grunde til, at de ydre motivationsfaktorer – pisk og gulerod – ofte frembringer det modsatte af det, de havde sat sig for at frembringe. Bogen introducerer den såkaldte Type I adfærd, en måde at tænke på og en holdning til forretning, forankret i den virkelige videnskab om menneskelig motivation. Type I adfærd drives af vores medfødte behov for at styre vores eget liv, for at lære og for skabe nye ting, og for at gøre noget bedre, både for os selv og for vores verden.

I bogens anden del undersøger David H. Pink forskellige elementer af Type I-adfærd. Han viser, hvordanindivider og organisationer bruger Type I-adfærd til at forbedre arbejdsindsatsen og til at opnå en dybere tilfredsstillelse. Han ser på menneskers lyst til at selv at bestemme, på vores trang til at blive bedre og bedre til det, vi laver, samt vores længsel efter at være en del af noget, der er større end os selv.

Bogens tredje og sidste del er en såkaldt Type I-værktøjskasse, som består af en hel række hjælpemidler, du kan bruge for at skabe de nødvendige betingelser for udfoldelse af Type I-adfærd kan komme til at udfolde sig. Her vil du finde alt – lige fra øvelser, der kan vække motivation i dig og andre, til diskussionsemner, du kan tage med i din studiekreds, samt et resumé af selve bogen

  • ForfatterDavid H. Pink
  • ForlagL & R Business
  • År2011
  • Sider256
  • Pris475
  • ISBN9788711418239
Motivation - den ov. -jepg