PersonalePersonalepolitik

Personalepolitik handler om de fælles spilleregler eller procedurer for fx ansættelse, afskedigelse eller orlov, men personalepolitik er også mere end det. Dens overordnede formål er på den ene side at medvirke til, at organisationen opfylder sine mål og på den anden side at sikre, at målene nås på en acceptabel måde for medarbejdere og ledelse.

Her finder du en samlet oversigt med artikler og værktøjer til personalepolitik.

Læs Lederwebs korte guide til Personalepolitik