Teamudviklingssamtalen

20.06.2006 10,212

Teamudviklingssamtaler er et supplement til den traditionelle individuelle medarbejderudviklingssamtale (MUS). Læs om teknikker til teamsamtaler her.

Af Anne Thybring & Kasper Lorentzen, organisations- og ledelseskonsulenter hos ATTRACTOR


 

De indledende overvejelser

 

Teamudviklingssamtalen – indledende overvejelser opridser en række kommunikative teknikker, som du som leder vil have gavn af i forbindelse med TUS. Læs artikel om indledende overvejelser

 

 

Struktureret dialog

 

Teamudviklingssamtalen – struktureret dialog beskriver en særlig samtaleform, der sikrer dig overblik og styring af processen, uden at initiativet tages fra teammedlemmerne. Læs artikel om struktureret dialog.
 

 

Brobygningsspørgsmål

 

Teamudviklingssamtalen – brobygningsspørgsmål beskriver en type af spørgsmål, som vil hjælpe dig til at sammenkæde de forskellige indlæg, der kommer i løbet af samtalen. Læs artikel om brobygningsspørgsmål

 

Herudover findes en mængde teknikker, øvelser og metoder, der er velegnede til afholdelse af teamudviklingssamtaler; disse findes bl.a. beskrevet i bogen "Teambaserede organisationer i praksis" (Søholm T.M. & Storch J. (red.), Dansk psykologisk forlag, 2005).

 

Læs også

Find alle artikler fra Lederweb om teamledelse

Find alle artikler om Medarbejderudviklingssamtaler


Vurdering
  • 26 vurderinger