Artikler

Artikler fra Væksthus for Ledelse

 

Hovedopgaven i fokus

Kerneopgaven giver aldrig sig selv

13.11.2015

Af Søren Obed Madsen, adjunkt på CBS

En organisations kerneopgave ender ofte med at blive formuleret abstrakt. Derfor skal den oversættes til lokale versioner, hvis den skal give mening. Får her ti råd om at gøre kerneopgaveopgaven forståelig og meningsfuld for alle.

Læs Søren Obed Madsens artikel her 

Ledelse er at vise at alt ikke er lige godt

19.06.15

Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS.

Vær sansende, tænk i netværk, og elsk paradokserne. Det er nogle af ledelsesforsker Poula Helths bud på en normativ ledelse, der styrker hovedopgaven.

Læs artikel af Poula Helth

 

Chefens vigtigste opgave: Professionel forsimpling

24.04.15

Af Anders Trillingsgaard, cand.psych. aut., Erhvervs Phd, forskningschef og partner i konsulentvirksomheden UKON

Organisere, omfavne eller uddelegere. Det er de tre måder, chefer typisk håndterer kompleksitet på. Men det er ikke længere nok. Den sikreste vej igennem kompleksiteten er velvalgt og målrettet forsimpling – blandt andet af organisationens fælles kurs

Læs artikel af Anders Trillingsgaard her

 

Hold fokus på hovedopgaven

10.04.15

Af Steen Visholm, professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

I komplekse offentlige institutioner under pres er lederens måske vigtigste opgave at fokusere på hovedopgaven og de roller, der er knyttet til den. Ellers er der risiko for, at angst og usikkerhed får frit løb, medarbejderne mister deres indre motivation, og folk stopper med at samarbejde effektivt. Den psykodynamiske systemteori giver offentlige ledere et nyttigt indblik i, hvordan ledere og medarbejdere reagerer på uklare opgaver og roller – og hvilke følelser der er på færde under organisationens rationelle overflade

Læs artikel af Steen Visholm her

 

Se alle artikler i serien her

 

Lederuddannelse skaber ringe i vandet

 

Lederuddannelse: Faglig kidnapning, der gør ondt – og derefter(mest) godt


21.9.12

Offentlige ledere beskriver deres første måneder på lederuddannelse som en fremmedgørende og næsten provokerende oplevelse. Men hvis de kommer helskindede igennem den fase, sker der pludselig noget: De får nye øjne på deres fag og deres kerneopgave.

Læs artikel

 

Lederudvikling på en øde ø


15.06.12

Lederuddannelse er en ensom aktivitet for mange af landets kommunale ledere. De savner opbakning fra deres chef. Randers Kommune har fundet en model, der kan forhindre, at lederuddannelsen bliver spild af både talent og penge.

Læs artikel

 

Undgå den værste stress på lederuddannelsen


30.09.11

En lederuddannelse opleves af mange som en ensom kamp for at få tid og plads til faktisk at studere. Og en kamp for ikke at blive alt for stresset på arbejdspladsen og på hjemmefronten. Artiklen giver gode råd til, hvordan du både kan komme levende og beriget igennem forløbet.

Læs artiklen

 

Sig JA til lederuddannelse


01.07.2011
Næsten uanset hvor travl, uoverskuelig og hvidglødende en hverdag, du har som offentlig leder, bør det ikke være grund nok til at takke nej, når du får mulighed for at gå i krig med en lederuddannelse. Så klart kan man sammenfatte meldinger og anbefalinger fra en række offentlige ledere, som Væksthus for Ledelse har interviewet gennem et halvt år.

Læs artiklen

Rør mig


22.06.12
En tale skal bevæge den, der lytter. Derfor må en leder, der skal virke gennem andre, mestre talens kunst. Og i sin tale gennem nærvær, med gennemslagskraft og billeddannede kommunikation skabe motivation og forandring hos de mennesker, der tales til. Den kunst kan læres.

Læs artikel

Få mere ud af trivselsmålingen


25.05.12
Selv om trivselsmålinger typisk bliver tilrettelagt fra centralt hold, er det den enkelte leder, der sammen med medarbejderne skal omsætte resultaterne til bedre trivsel. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse guider kommunale og regionale ledere gennem hele processen fra tal til trivsel.

Læs artiklen

Først og fremmest leder

 

10.02.12
Hvad indebærer det at være førstelinjeleder? Hvad er ens vigtigste rolle, ledelsesopgaver og –udfordringer? Det er hovedspørgsmålene i et nyt hæfte, der henvender sig til kommunale ledere i forreste række – og til deres chefer.

Læs artiklen

Udnyt HR-afdelingen til at styrke din ledelse


04.11.11
Del din viden og samarbejd med HR-afdelingen. Og glem alt om, at HR er noget blødt ’nice-to-do’. HR-arbejdet er en af de vigtigste ingredienser til at nå de ’hårde’ resultater. Få råd om, hvordan du får mere ud af din HR-afdeling

Læs artikel

HR skal byde lederne op til dans


09.09.11
De kommunale ledere ser arbejdet med HR som helt central for deres ledergerning, men efterlyser mere tydelighed omkring, hvad HR-afdelingerne kan bidrage med. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse.

Læs artikel

Blæksprutteledelse på fuld tid

02.09.11
Det er en myte, at de kommunale ledere i første geled har hænderne fulde af driftsopgaver og administration. I virkeligheden består hovedparten af deres arbejdsdag af gedigne ledelsesopgaver, og derfor bør de også ses og behandles som professionelle ledere. To nye undersøgelser stiller skarpt på førstelinjeledernes hverdag og udfordringer.

Læs artiklen 

Ny undersøgelse: Styrket ledelse af dagtilbud


04.03.11
De sidste fire år har kommuner med succes indført områdeledelse og andre nye ledelsesmodeller for dagtilbud. Ledelsen er styrket, men der er behov for større klarhed om rollefordelingen mellem ledelsesniveauerne. Læs Væksthus for Ledelses kortlægning af ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet. 

Læs artiklen

Kunsten at lede på tværs

10.12.2010
Hvordan skabes fælles mening og gensidig tillid på tværs af professionernes traditioner, sprog og interesser? Det har direktører, chefer og ledere fra fem kommuner drøftet på to arbejdskonferencer – med afsæt i indsatsen for udsatte børn og unge.

Læs artiklen 

Ledelse er også en holdsport

 

04.06.12

Sig farvel til myten om lederen som karismatisk individualist. Ledelse er en holdindsats, og fremtidens velfærd bygger på ledere, der har viljen og evnerne til at udrette noget sammen i stedet for at konkurrere indbyrdes. En ny undersøgelse tegner et detaljeret portræt af det velfungerende offentlige ledelsesteam.

Læs artiklen

Toplederbloggen

  

04.11.10
Væksthus for Ledelse undersøger ledelsesudfordringer blandt topledere i kommuner og regioner. Hvad er toplederne særligt optaget af og hvordan arbejder de med udfordringerne?

Læs blogindlæg her og find Wulffmorgenthalers illustrationer af offentlig ledelse her.

Chefer får jord under neglene

 

03.09.10
Det er ikke hver dag, man ser en direktør, der skræller kartofler, og en sundhedschef, der gør rent på et plejehjem. Men i Århus Kommune har syv chefer og en rådmand tilbragt en uge i praktik som bl.a. hjemmehjælpere og pedeller.

Læs artiklen og se alle videoer med chefer på markarbejde 

Praktik giver chefer nye ideer

 

24.09.10
Chefer fra Århus kommune har været i praktik som hjemmehjælpere, rengøringsassistenter og køkkenmedhjælpere. Det har givet dem en bedre forståelse for borgernes og medarbejdernes situation og en masse ideer. De er bl.a. blevet opmærksomme på, hvor hårdt det er at arbejde i et køkken, hvordan de kan gøre deres regningskontrol nemmere, og hvordan de kan spare penge på sagsbehandling.

Læs artiklen og se alle videoer med chefer på markarbejde 

Tydelig topledelse kræver fælles forståelse

 

26.04.07
Syddjurs Kommunes direktion har valgt at afsætte tid til at finde fælles forståelse for opgaven som ny topledelse for en fusioneret kommune. Det har givet direktionen et godt fundament. Nu skal den bevidst topstyrede proces stå sin prøve i praksis.

Læs artiklen

Forandringsledelse i Region Sjælland

 

01.02.07
De nye regioner er en helt ny type organisation. Derfor skal vi også forstå os selv på en ny måde, siger Region Sjællands direktør i forbindelse med deltagelse i Væksthusprojektet "Ledelse i fælleskab".

Læs artiklen

Nyt ledelsesgrundlag: sådan gør Næstved

 

18.10.06
Nok så blankpolerede ledelsesprincipper får ingen effekt uden en massiv indsats for at skabe kendskab og opbakning til dem. Det har Ny Næstved Kommune nu draget konsekvenserne af.

Læs artiklen