Det succesfulde ledelsesteam

Projekt i Væksthus 2.


Det succesfulde ledelsesteam

De seneste år har der inden for ledelsesområdet været stor fokus på, hvad der gør en god leder. Man har beskæftiget sig med den enkelte leders kvalifikationer og evner. Men det har ofte været lederen som individ, man har undersøgt, og ikke de ledelsesmiljøer lederen indgår i. Meget peger dog på, at et befordrende ledelsesmiljø bidrager til at udvikle gode ledere.

Derfor har Væksthus for Ledelse valgt at projektet ”Det succesfulde ledelsesteam”  skal sætte ledelsesteamet i centrum, og undersøge, hvad der gør et vellykket ledelsesteam. Gennem feltstudier og interviews vil vi undersøge de typiske sammenhænge, hvor samspillet mellem lederne bliver tydeligt.

Formålet med projektet er at undersøge påvirkningskraften i ledelsesteamet, med henblik på at give inspiration til at fremme effektivt samarbejdende ledelsesteams.

Læs om resultaterne af projektet her.