HR som ledelsesopgave

Projekttet belyser hvilke HR-funktioner, det er vigtige, at de decentrale ledere prioriterer og er klædt på til at kunne håndtere, på hvilke områder  lederne har brug for sparring og støtte fra en central HR-funktion og hvilke opgaver, det er mere meningsfuldt helt at overlade til de centrale forvaltningsfunktioner.

Formålet med projektet er at forbedre ledernes muligheder for at agere i HR-opgaven. Projektet skal bl.a. bidrage til en fornuftig arbejdsdeling mellem lederen og HR-afdelingen for at styrke og understøtte en kvalificeret HR-indsats.

Resultater

Læs artiklerne: Udny HR til at styrke din ledelse og HR skal byde lederne op til dans 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Væksthus 2 og 3.