Innovationsgaver

Projekt i Væksthus 3

Formålet med projektet er, at gøre konkret og praktisk innovation nærværende i et meget stort antal kommunale lederes hverdag. På den måde er det sigtet, at skabe opmærksomhed omkring behovet for og de konkrete muligheder for innovation.

Projektet sigter mod at hjælpe alle kommunale ledere i 100 dage til at sætte sving i tankerne og troen på, at vi alle kan være med til at gøre det bedre – finde på smartere løsninger. Derfor vil der gennem 100 dage i godt 3 måneder, ca. 2 gange om ugen komme konkrete tips og ideer til innovation.

Projektet skal ses i sammenhæng med uddelingen af den kommunale lederpris 2012. Innovationsidéerne skal brande de innovative ledere og dermed også væksthuset og lederprisen, der skal stå som afsendere på innovationsgaverne.
Som sidegevinster påregnes større synlighed omkring Væksthuset/Lederweb og Lederprisen.

Den digitale gave er en innovations-ide, som er et konkret tip til en kommunal leder. Tips som mange kommunale ledere umiddelbart skal have lyst til at bruge.

Målene er:
• at skabe innovation 
• at skabe interesse for innovation
• at motivere til innovation.

En innovationside kan vedrøre alle sider af en kommunal leders ledelsesopgave dvs.:
• Produkt/faglighed
• Medarbejderne
• Teknologi
• Økonomi/produktivitet
• Brugere
• Organisationen/ kommunen

Et innovationstip skal uden nogen nærmere forberedelse kunne gennemføres af en leder samme dag. 

 

De 25 bedste idéer er blevet samlet i en idébank - optimeret til mobil og tablet.

Klik her for at komme til idébanken

Hvis du vil vide mere

Stine Hinge, KL

Dorthe Storm Meier, OAO