Ledelse af forandringer

Forandringer og omstillinger skal implementeres i et støt stigende tempo og aldrig så snart man er godt i vej med at omstille eller implementere, melder den næste forandring sin ankomst.

Projektet her vil klæde ledere på til at implementere de forskellige typer af forandringer, som de står med både aktuelt og fremadrettet. 

I første omgang vil projektet undersøge, hvilke typer af forandringer lederne skal implementere. Om det er implementering af besparelser, reformer, omstruktureringer, omstilling af opgaveløsningen eller andre typer af forandringer, der fylder mest, og om det er forskelligt fra fagområde til fagområde. Lederne bliver også spurgt om, hvilken viden – om nogen – de har brug for i den forbindelse.

I projektets anden fase kobles eksisterende viden om tilgange og værktøjer til at implementere forandringer til de behov, som lederne har givet udtryk for. 

Projektet godkendt i december 2013. Det kører i Væksthus 3, og målgruppen er derfor ledere, der primært har medarbejdere under sig.

Hvis du vil vide mere

Dorthe Storm Meier, OAO

Astrid Jensen-Kanstrup, KL