Ledelse af overgange i sundhedsvæsnet

Sundhedsvæsenet gennemgår i disse år store forandringer, som stiller krav til både kommunale og regionale ledere. Ved ledelse af overgange i sundhedsvæsenet - ledelse på tværs af regioner og kommuner - kan der opstå udfordringer i forhold til kommunikation og ko­ordinering.

Ledelse af samarbejdet er nødvendigt for at give borge­ren/patienten en oplevelse af kvalitet, tryghed og samarbejde mellem de profes­sionelle i de respektive sektorer, organisationer og faggrupper. Projektets fokus vil være de enkelte chefers arbejde for at sikre sammenhæng på tværs af sek­torerne i det danske sundhedsvæsen.

 

Hensigten med projektet er at udarbejde:

  • En kortlægning af centrale ledelsesmæssige udfordringer samt centrale be­greber om ledelsesopgaven og mulige løsninger
  • En rapport, hvor projektets indsamlede viden fra casestudierne præsente­res
  • En pjece med eksempler på befordrende ledelse, som skaber gode over­gange og et sammenhængende sundhedsvæsen

  •  

Resultater:

 

Læs her litteraturstudiet, som er udarbejdet af KORA og læs artikel om rapporten her.
 

Hvis du vil vide mere:

 

Lene Viinberg, Danske Regioner

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal

Flemming Vesterø, FAS

Bo Christensen, DSR