Ledelse af samarbejde på børne- og ungeområdet

På 0 til 18-års-området er der et stort behov for - på tværs af sektorer og faggrupper - at udnytte den viden og de erfaringer, der findes på de forskellige områder. Samarbejdet er en nødvendighed, men det er en stor udfordring at få det til at virke i praksis.

Derfor iværksatte Væksthus for Ledelse projektet ”Ledelse af samarbejde”. Målet var at at finde ud af, hvordan ledelse kan være med til at gøre en forskel i samarbejdet på tværs. 

Gennem en 2-dags konference med deltagere fra forskellige kommuner er der skabt klarhed over over, hvordan man i den daglige ledelse i praksis kan blive bedre til at lede samarbejde på tværs.

Læs om resultaterne af projektet her: "Kunsten at lede på tværs."