Ledelse af velfærdsalliancer

Projektet vil inspirere og kvalificere kommunale og regionale top-lederens strategiske ledelse af organisationens arbejde med at udvikle velfærdsalliancer.

Antagelsen er, at topledelsens strategiske ledelse af udvikling af alliancer både rækker nedad i organisationen til ledere og medarbejdere, op ad til politikerne og udad til interessenter, organisationer, brugere og borgere.

Projektet er igangsat af Væksthus 1

 

Vil du vide mere?

 

Så kontakt en af projektlederne:

Lina Matz, Djøf

Astrid Christine Jensen-Kanstrup, KL