Ledelse i første række

Ledere i første række - førstelinjelederne - de ledere med en bred kontakt til en stor gruppe medarbejdere og borgere, er en del af kommunens/regionens (systemets) menneskelige ansigt udadtil - det ledelsesmæssige og kommunikative ansigt.

Denne gruppe er inden for deres område afgørende for arbejdsmiljøet, motivationen, effektiviteten og kvaliteten. Lykkes deres ledelse og kommunikation ikke, er der en fare for alle fire faktorer forringes.

Formålet med hovedprojektet er blandt andet at definere, afgrænse og tegne billeder af førstelinjelederen på baggrund af den viden, pilotprojektet har indhøstet. Hvem er de? og hvad laver de? og hvilke betingelser har de for at udøve ledelse?

Derudover vil projektet bidrage til at uddybe og præcisere et af de aktuelt mest omtalte nye begreber inden for ledelsesfeltet i især den offentlige sektor: hybridleder. Med begrebet hybridleder henvises der til en lederrolle, der både rummer den professionelle leder, hvor ledelse er en profession i sig selv, og den traditionelle faglige leder og driftsleder.

 

Projektets resultater og undersøgelser

Publikationen: Først og fremmest leder

Læs mere

Download: Survey

Download: Afrapportering af struktureret observationsstudie

Download: En karakteristik af hybridlederen

Download: Nogle kvalitative betragtninger