Lederens rolle i den innovative praksis

Projekt i Væksthus 3

Projektet skal synliggøre og identificere lederens rolle i den innovative praksis og afdække hvilke rammer, der betinger og understøtter denne.

Formålet er desuden at afdække og opnå viden om upåagtede innovationsprocesser, herunder viden om hvordan de opstår, hvordan de udvikles og hvordan de implementeres. Derudover at udvikle redskaber til at udnytte, udvikle og sprede denne innovationskultur på andre regionale og kommunale arbejdspladser.

 

Hvis du vil vide mere

Dorthe Storm Meier, OAO

Marlene Skou Jørgensen, KL

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner