Lederen som trivselsaktør

Projekt i Væksthus 3

Undersøgelser viser, at trivsel og produktivitet er to sider af samme sag, og dermed kan den decentrale leder med en aktiv opfølgning på medarbejdernes trivsel sikre både tilfredse medarbejdere og større produktivitet.

Men målinger af trivsel skaber en forventning blandt medarbejderne om, at der sker en opfølgning – uanset hvordan resultatet af målingen ser ud. Det er først, når der følges op og handles på trivselsmålingerne, at det for alvor giver mening og værdi for arbejdspladsen.

Formålet med projektet er således at klæde lederne på til at håndtere trivselselementet i ledelsesopgaven – herunder at formå at rykke fra kortlægning til handling, så produktiviteten og kvaliteten øges igennem højere trivsel hos medarbejderne.

Læs om resultaterne af projektet her

Projekt ansvarlige:

Magnus Bryde, KL
Nicolaj Krogh Jensen, DR
Dorthe Storm Meier, KTO