Når der ledes på flere arbejdspladser samtidigt (områdeledelse)

Projekt i væksthus 3

Formålet med projektet er at finde frem til de særlige potentialer og de specielle ledelsesmæssige udfordringer der er i områdeledelse. Projektet skal bidrage med anbefalinger og erfaringsbaserede løsninger til, hvordan ledelsen udnytter potentialet og tackler udfordringerne.

Projektet sætter fokus på hvilke ledelsesmæssige handlinger, der er særlig vigtige for at udøve områdeledelse, og giver konkrete input til at agere under de særlige vilkår, der er for udøvelse af områdeledelse.  Anbefalingerne og de erfaringsbaserede løsninger formidles i en form, der gør det muligt for andre ledere på tværs af fagområder at benytte sig af dem i deres ledelsespraksis.

Hvis du vil vide mere

 

Sanne Brønserud Larsen, KL

Søren Teglskov, Skolelederforeningen

Søren Winther, BUPL

Charlotte Koch-Hess, Danske Regioner