Relationel koordinering som ledelsestilgang

Væksthusets publikation ”De skjulte velfærdsreserver” fra 2012 stillede skarpt på begrebet Social Kapital, som vej til at få produktivitet, kvalitet, trivsel og innovation i en organisation til at gå hånd i hånd. Dette projekt kan ses som endnu et bidrag til at afdække ”De skjulte velfærdsreserver” - denne gang med fokus på relationel koordinering. Den amerikanske forsker, Jody Gittell, har udviklet begrebet relationel koordinering som en betegnelse for koordinering af arbejdsrelationer gennem fælles mål, fælles viden og gensidig respekt.


Projektet vil se nærmere på den udfordrende ledelsesopgave at lede den grænsekrydsende opgaveløsning mellem medarbejderne i en afdeling, mellem ledere og medarbejdere og relationerne på tværs af afdelinger.

 

Hvis du vil vide mere

Magnus Bryde, KL

Tom Bjerregaard, FOA

Charlotte Koch Hess, Danske Regioner