Samspil mellem politiker og direktion

For topledelsen i kommuner og regioner er et godt samspil mellem det politiske niveau og den administrative ledelse af afgørende betydning for at sikre en effektiv drift og udvikling af organisationen, og for at kunne tilføre den nødvendige ledelseskraft.

Kommuner og regioner står med store udfordringer i de kommende år, og topchefen har en dobbeltrolle som dels politisk sparringspartner for den politiske chef og dels  direktør i en stor organisation. Det betyder, at topchefen har en udfordrende opgave med at bygge bro mellem politik, faglighed, økonomistyring og virkeliggørelse.

Dette projekt vil undersøge, hvad der kendetegner et effektivt samspil, og hvordan topchefer og politikere kan bidrage til at fremme dette.

Bestil publikationen

Bestil gratis eller download publikationen 'Den politiske tango' her

Hvis du vil vide mere

Kontakt: Jan Struwe fra KL, Charlotte Koch Hess fra Danske Regioner, Karsten Lodahl Madsen fra Djøf