Skift mellem ledelseslag

Projektet vil klarlægge de kompetencer, der kræves i de enkelte ledelseslag i den kommunale og regionale organisation, og undersøge hvilke læringsudfordringer, lederne oplever i skiftet fra et ledelseslag til et andet.

Resultatet bliver en beskrivelse af indholdet på de forskellige ledelsesniveauer i kommuner og regioner. Herunder hvad der er karakteristisk for ledelsesopgaverne på det enkelte ledelsesniveau, og hvilke faldgruber, der typisk optræder i skiftet mellem niveauerne.

 

Vil vide mere?

 

Så er du velkommen til at kontakte en af projektlederne:

Lene Viinberg, Danske Regioner

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal

Jan Struwe, KL

Søren Bjerregaard, DJØF

 

Projektet går på tværs af de tre væksthuse.