EFTERLYSNING: Innovative ledere søges

Et træningsforløb i positive forskels(be-)handlinger Er du leder af en institution, skole, afdeling eller forvaltning?

Har du lyst til at tænke nyt og udvikle nye ting på dit felt? Men synes du, det kan være svært at få de helt rigtige idéer? Eller har du ideerne, men har svært ved at få dem omsat til virkelighed?

Mange kommunale og regionale ledere oplever, at hverdagen går med drift og budgetter, og at det kan være svært at få frigjort hjernen fra den daglige trummerum.

Væksthus for Ledelse vil undersøge, hvad der skal til, for at DU får energi, mod og ideer til at udvikle eller forbedre din institution eller dit forvaltningsområde.

Væksthus for Ledelse inviterer DIG til at deltage i et innovationsprojekt i samarbejde med Kaospiloterne fra Århus. Vi inviterer både jer, der allerede er innovative og jer, der gerne vil være det.

Det overordnede mål med projektet er at:

Inspirere en række chefer og ledere til at gå ad nye veje mod målet. Ikke med store komplekse styringsmodeller men med simple og lokale udviklingstiltag – fx at gøre tingene på en ny, bedre eller billigere måde.

Kortlægge de mekanismer i den kommunale og regionale organisation, der henholdsvis hæmmer og fremmer ledernes innovation.

Målet med de tre workshops:

At deltagerne bliver inspireret til at se nye muligheder og trænet i at udvikle og implementere nye konkrete tiltag. Succeskriteriet er at deltagerne lykkes med at implementere disse nye tiltag i deres hverdag.

Fokus for de tre workshops:
Workshop 1: Det personlige lederskab

At kortlægge værdier, visioner og ambitioner for den enkelte leder. Fremkalde de personlige ledelsesprofi ler, de individuelle styrker og de små unikaer. Herudover er formålet at sikre relevans for den enkelte.

Workshop 2: Innovationsberedskab

At træne lederen i at agere i et kreativt udviklingsrum, enten som udvikler eller som facillitator.

Workshop 3: Handlingskompetence

At træne lederen i at initiere, gennemføre og evaluere innovationsprojekter.

Der er plads til i alt 20 deltagere på forløbet. Projektet tilbyder tre internater af to dages varighed. På internaterne deltager systemiske konsulenter fra kaospiloterne og gæstelærere, som skal hjælpe dig til at få ideer og få dem sat i søen på din arbejdsplads.

Imellem de tre internater skal du modtage og aflægge visitter hos de andre deltagere, gæstelærere og coaches.

Tidspunkt
Internater: 27-28/11 06 - 1-2/2 07 - 28-29/3 07.

Pris
Din kommune/region skal medfinansiere en del af din deltagelse. Deltagelse koster 10.000 kroner og omfater alle tre internater inkl. kost og logi, opgaveløsning mellem internaterne samt individuel sparring af medkursister, coaches og gæstelærere.

Væksthuset følger projektet
Væksthus for Ledelse får til gengæld lejlighed til at følge dig, interviewe, coache og stille spørgsmål samt mulighed for at trække erfaringer ud og videregive dem via rapporter og artikler til andre kommuner og regioner.

Tilmelding snarest og inden d. 22. september 2006 til Mette Marie Langenge, HK/Kommunal på 44mml@hk.dk, telefon 3330 4340 eller Jan Struwe Poulsen, KL på jtp@kl.dk, telefon 3370 3234, eller Jens Qvesel, Danske Regioner på jqv@regioner.dk, telefon 3529 8122. Du kan også få mere at vide om projektet ved at ringe/skrive til os.