Udfordringer og ledelsesudvikling på det specialiserede område

Kommunalreformen har flyttet hele ansvaret og stort set hele driften af det specialiserede område fra det regionale niveau til kommunerne. Der er samtidig indført en ny organiserings- og finansieringsstruktur, hvor alle pladser som udgangspunkt udbydes og efterspørges efter markedsvilkår, dog med indbyggede forsyningssikkerhedsmekanismer.

Det har radikalt ændret ”omverdenen” for alle de sociale tilbud og det stiller nye krav og forventninger til, hvad det enkelte sociale tilbud kan og skal levere. Både fagligt, administrativt og økonomisk.

Projektet har to overordnede formål:

  1. At blive klogere på, hvilke udfordringer det specialiserede socialområdes ledere oplever – herunder udfordringer knyttet til lederrekruttering og ledelsesudvikling. Det vil ske gennem dels en netbaseret survey og i en dialogkreds med 10 kommunerne.
  2. At udfolde en metode til ledelsesdialog på tværs.

 

Væksthuset har i august 2012 gennemført tre gruppeinterview med institutionsledere og forvaltningschefer på det specialiserede socialområde. Fokusgruppeinterviewene havde fokus på, hvad der skal til for at have et godt samarbejde ledelseslagene imellem. Projektet er gennemført under ledelse af Line Freja Rasmussen (SL) og Karen Lund (KL).

Projektledelse: Karen Lund (KL), Astrid Jensen-Kanstrup (KL), Line Freja Rasmussen (SL)
Forfattere: Line Freja Rasmussen.
Redigering: Klaus Majgaard og Karen Lund

Læs baggrundsartiklen for projektet

Læs artiklen "Da krigen sluttede"