Forandring fryder – og forstyrrer

Forandring fryder, stor, original

- Tæt på forandringsledelse i praksis

I en forandringsproces bliver mange af de kendte ledelsestemaer som mening, motivation, kommunikation, inddragelse og tillid særligt udfordrende. For selv om forandringer ofte fryder, oplever ledere og medarbejdere dem også nogle gange forstyrrende – eller ligefrem frustrerende. Det er baggrunden for det projekt om forandringsledelse, Væksthus for Ledelse præsenterer resultaterne af i denne publikation.

Publikationen lader en række ledere fra fem forskellige velfærdsområder reflektere over nogle af de forandringer, der har fyldt meget i kommuner og regioner i de senere år:

  • Organisationsændringer på hospitalerne
  • Implementering af reformer i folkeskolen
  • Introduktion af ny teknologi på ældreområdet
  • Budgettilpasninger i dagtilbud
  • Faglig fornyelse på det specialiserede socialområde

Lederne fremhæver også en række fælles temaer på tværs af disse forskellige forandringer.

Publikationen henvender sig især til ledere i første række, men kan også læses af de chefer og topledere, der er med til at sætte rammerne for forandringerne.

Se resultater fra survey om forandringer i kommuner og regioner 

Se som PDF

Se på tablet eller smartphone

 

Bestil publikationen her - det er gratis

Angiv antal eksemplarer
Adresse
Skal bestillingen sendes til en privat- eller arbejdsadresse?*
Andet
Ønsker du at bestille andre publikationer, så skriv titel og antal i feltet nedenfor.