Kære chef! Kære ledere!

Hvornår er man en god chef, det vil sige en god leder for andre ledere?

Undersøgelsen beskriver god ledelse af ledere, herunder hvad ledere forventer af deres chefer og vice versa. Beskrivelsen skal inspirere cheferne direkte i deres ledelsespraksis, men også lægge op til refleksion og dialog i ledelsessystemet om, hvilken ledelse man kan forvente af hinanden.

Publikationens primære målgruppe er kommunale og regionale chefer, men også førstelinjeledere kan læse hæftet med udbytte. Dels fordi det tegner et godt billede af ledelsesrummet et niveau højere i organisationen. Dels fordi cheferne også udtrykker deres forventninger til lederne.

 

Se som PDF

Se på tablet eller smartphone

 

Bestil publikationen her - det er gratis

Angiv antal eksemplarer
Adresse
Skal bestillingen sendes til en privat- eller arbejdsadresse?*
Andet
Ønsker du at bestille andre publikationer, så skriv titel og antal i feltet nedenfor.