Fokuseret målstyring

Projekt i Væksthus 1

Projektet søger at bidrage til en styrkelse af dialogen om, hvordan man i de kommunale og regionale organisationer opstiller mål og sikrer en hensigtsmæssig og fokuseret opfølgning. Projektet har særligt fokus på det ledelsesmæssige arbejde med at implementere og forankre ny praksis i organisationen.

Målgruppen er kommunale og regionale topchefer.

 

Hvis du vil vide mere:

Camilla Blæsbjerg, Danske Regioner

Trine Lund Niegel, Dansk Magisterforening

Peter Bogh, KL