Forprojekt - Ledelse af digitalisering

Projektet vil cases, der viser hvilke ledelsesudfordringer, der er forbundet med digitalisering, der ændrer kerneopgaven for organisationen såvel som for borgerne. Udgangspunktet er fagchefers udfordringer, dvs. chefer, der ikke har IT som deres primære område.

Projektet vil ikke finde frem til løsningerne, men alene beskrive udfordringerne for fagcheferne. Et senere projekt vil herefter kunne tage fat i de udfordringer der er identificeret. På baggrund af forprojektet udarbejdes en problemformulering og en egentlig projektansøgning.