Artikler

Viser 3 / 37
Ingen resultater.
 • Anerkendende arbejdsmiljø

  Med hæftet 'Anerkendende toner i arbejdsmiljøet' sætter Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration fokus på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen kan udvikles gennem værdsættende samtale.

  Læs mere
 • Kan en arbejdsmiljøindsats med fokus på kerneopgaven forbedre trivslen og nedbringe sygefraværet?

  Et forskningsprojekt har undersøgt effekten af en arbejdsmiljøindsats med fokus på kerneopgaven i kommunale daginstitutioner i København. Forventningen var øget medarbejdertrivsel og reduceret sygefravær. Læs mere om det her.

  Læs mere
 • 3 greb til et kreativt arbejdsmiljø

  Nye indtryk, input og informationer sætter gang i vores tanker og får os til at komme på nye idéer. De idéer kan forblive flyvske strøtanker i den enkeltes hoved, eller de kan få retning og blive til innovation, der skaber en reel organisatorisk værdi. Det afhænger af dig som leder. Læs med her og bliv inspireret.

  Læs mere

Udgivelser

Viser 1 / 1
Ingen resultater.
 • Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø

  Uddannelsen "Ledelse af psykisk arbejdsmiljø" giver dig metoder og ny inspiration til at udvikle og fastholde et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse af kultur og samarbejde.

  Læs mere

Bøger

Viser 3 / 8
Ingen resultater.
 • Mindsetbaseret ledelse

  Ledere, som bringer et udviklende mindset i spil, frigør et større potentiale i organisationen. De udvikler stærkere talenter og skaber et engageret, trygt og robust arbejdsmiljø, som er baseret på samarbejde, feedback og læring.

  Læs mere
 • Livet er for kort til dårlig ledelse

  Dårlig ledelse betyder tab af velfærd og store menneskelige og personlige omkostninger i form af dårligt arbejdsmiljø og for højt sygefravær. Derfor er der brug for et oprør og et opgør mod dårlig ledelse. Hidtidige erfaringer viser, at det ikke er lykkedes den politiske og administrative ledelse at fremme god ledelse i tilstrækkeligt omfang.

  Læs mere
 • Engagement i organisationer

  Bogen viser hvordan organisationer ved at arbejde med engagementet ikke alene kan øge motivation og trivsel og forebygge stress, men også skabe inspirerende arbejdsmiljøer og organisationer.

  Læs mere