Kvalitetsudvikling

25.04.2006 3,298

Kvalitetsudvikling handler om at gøre sin læring systematisk

Systematisk læring betyder at:

  • Arbejdspladsen arbejder løbende med udvikling
  • Udviklingen sker på et underbygget grundlag
  • Udvikling sker på alle områder af virksomheden

Københavns Kommunes kvalitetsmodel er et værktøj som alle arbejdspladser kan bruge til at evaluere deres eget arbejde med udvikling. Modellen giver mulighed for at få et overblik over virksomhedens mål, resultater og udviklingsaktiviter. Tanken er, at overblikket er et godt afsæt for at vurdere virksomhedens styrker og svagheder og dermed gøre det bedre. Er der for eksempel brug for at gøre målene mere konkrete, forbedre arbejdet med brugerindflydelse, få større viden om resultaterne, eller?

Kvalitetsudvikling forløber i en cirkelbevægelse i fem faser:


Kvalitetsudvikling Ledersupporten

Cirklen kan både beskrive virksomheden som helhed: Hvilke mål har vi, hvilke aktiviteter og hvilke resultater? Men den kan også beskrive arbejdet med udvikling inden for de fokusområder, der er i modellen: Fx. Delegering, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, brugerindflydelse, udvikling af ydelser og miljø- og ressourcestyring.

Læs mere om Københavns Kommunes kvalitetsudvikling for 2007 i vejledningen til Københavns Kommunes Kvalitetspris.

Artiklen har tidligere været bragt på Ledersupporten Københavns Kommune


Vurdering
  • 8 vurderinger